ΣεισμογράφημαΟμάδα εικόνων bitmap που παράγονται από το πρόγραμμα drumplot 2.6 από δεδομένα που συλλέγονται από ένα επίγειο ψηφιακό αισθητήρα της Guralp CMG EDU μιας κατακόρυφης συνιστώσας με έξοδο απευθείας ανάλογη της εδαφικής κίνησης (30sec-50Hz) με τη βοήθεια του προγράμματος scream 4.4 με ρυθμό δειγματοληψίας 125 samples/sec.
Οι εικόνες ενημερώνονται αυτόματα κάθε 20 λεπτά και δείχνουν τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων 24 ωρών. Το κόκκινο σημάδι στο παραπάνω σχήμα δείχνει την ώρα Greenwich που η εικόνα ενημερώθηκε και το σημείο που τα σημερινά δεδομένα επικαλύπτουν τα χθεσινά δεδομένα.
H ώρα στο οριζόντιο άξονα είναι UTC (= GMT) και για να βρείτε τη τοπική ώρα προσθέστε +3 για θερινή ώρα και +2 για χειμερινή ώρα. Στον κατακόρυφο άξονα είναι ο αριθμός των μετρήσεων. Για ανανέωση της cache του φυλλομετρητή ώστε να δείτε τη νέα εικόνα πατήστε F5.
texnomatheia@hotmail.com